Att hyra en kyrkbåt

Är ni minst åtta personer som vill hyra en kyrkbåt kan ni ta kontakt med bokningsansvarig Rosemarie Alfredsson tel 0278- 39163 eller 070-289 99 49 angående dag, tid, kostnad, färdmål….Vi tar gärna bröllopsrodd till t ex Prästnäset eller annan plats. Andra uppskattade rodder brukar vara företagsrodd, släktrodd, födelsedagsrodd, föreningsrodd … ja alla möjliga rodder …

Att beakta är att nykterhet råder i våra kyrkbåtar.

En hyrrodd pågår ca två –tre timmar.

Förtäring
Det vanliga är att de som hyr själva har med sig förtäring, men vid önskemål kan vi ordna något. Allt går att diskutera!

Styrmän
Bokningansvarig ordnar vanligtvis styrman, men givetvis kan den som hyr önska sig någon särskild av våra styrmän.

Våra ordinarie styrmän är:
Peer Juel, Ann Mannqvist, Mats Olsson, Jimmy Kornelind och Rosemarie Alfredsson.